Vyr. teisininkas (-ė)

Šiauliai
Galioja iki: 2022-06-29
Aukštasis universitetinis / neuniversitetinis išsilavinimasDarbo patirtisKompiuterinis raštingumasSąžiningumas

Mūsų klientė – sėkmingai dirbanti įstaiga, kurios veikla – atliekų tvarkymas, į savo komandą Šiauliuose kviečia naują komandos narį.

Jūsų kasdieninė veikla darbe būtų:

 • analizuoti klausimus, susijusius su Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus užduočių vykdymu, teikti teisines konsultacijas, pasiūlymus ir išvadas;
 • vertinti ir teikti išvadas, ar rengiami įsakymų, sprendimų ir kitų teisės aktų projektai, taip pat Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus teisės aktus ir teisinės technikos reikalavimus, teikti išvadas dėl jų;
 • analizuoti kitų institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, raštus, skundus, pretenzijas, pasiūlymus, rengti atsakymų į juos projektus;
 • rengti ieškinių, atsiliepimų į juos, prašymų, apeliacinių, kasacinių, atskirųjų skundų ir kitų teismo procesinių dokumentų projektus;
 • atstovauti Įstaigą (pagal įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose. Taip pat pagal savo kompetenciją atstovauti Įstaigą kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Įstaigos interesų atstovavimą;
 • rengti Įstaigos veiklai reikalingų sutarčių projektus, dalyvauti derybose su užsakovais ir veiklos partneriais;
 • teikti teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas Įstaigos veiklos klausimais bei darbuotojams, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, pažeidimų prevenciją;
 • rengti ir/ar derinti viešųjų pirkimų sutarčių projektus, susitarimus prie jų;
 • rengti sprendimų projektus Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir valdybos posėdžiams;
 • dalyvauti savivaldybių, visuotinio dalininkų susirinkimo bei valdybos posėdžiuose, darbo grupių veikloje.

Ko tikimės iš jūsų:

 • teisės srities aukštojo universitetinio / neuniversitetinio išsilavinimo;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį.
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Įstaigai priskirtų funkcijų vykdymą bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymo sektoriaus reguliavimą;
 • mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas;
 • išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis, pasižymėti organizuotumu, iniciatyvumu, sąžiningumu, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

Jūsų laukia:

 • Įdomus ir atsakingas darbas stabilioje įstaigoje;
 • Galimybė tobulėti ir būti įvertintam;
 • Iniciatyvą ir idėjas palaikantis vadovas bei puiki kolegų komanda.

Atlyginimas: 2200 – 2600 € bruto

Mes užtikriname Jūsų duomenų konfidencialumą. Tik gavę Jūsų sutikimą CV perduosime Klientui. UAB ,,Personalo valdymo sistemos“ yra įregistruota asmens duomenų valdytoju valstybės registre.

Prašome siųsti savo CV su nuoroda „Vyr. teisininkas“ el. paštu info@pvsistemos.lt