Viešųjų ryšių specialistas (-ė)

Kelmė, Kuršėnai, Šiauliai
Galioja iki: 2023-03-20
Aukštasis universitetinis / neuniversitetinis išsilavinimasB kat. vairuotojo pažymėjimasDarbo patirtisKompiuterinis raštingumas

Mūsų klientė – sėkmingai dirbanti įstaiga, kurios veikla – atliekų tvarkymas, į savo komandą Šiauliuose kviečia iniciatyvų, organizuotą, lengvai bendraujantį ir informaciją greitai įsisavinantį naują komandos narį.

Jūsų kasdieninė veikla darbe būtų:

 • Kartu su kitais Įstaigos darbuotojais, visuomenės informavimo priemonėms, teikti visuomenei viešąją informaciją apie įstaigos veiklą;
 • Skelbti Įstaigos oficialią informaciją, rengti pranešimus ir informacinius straipsnius spaudai, organizuoti spaudos konferencijas ir įstaigos darbuotojų interviu žurnalistams, inicijuoti ir/ar rengti visuomenei skirtus informacinius leidinius;
 • Administruoti Įstaigos interneto svetainę ir Įstaigos profilius socialiniuose tinkluose;
 • Stebėti ir analizuoti su Įstaigos veikla susijusią informaciją žiniasklaidoje;
 • Koordinuoti Įstaigos informacinių leidinių leidybą;
 • Operatyviai reaguoti į visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusias tikrovės neatitinkančias žinias apie Įstaigos veiklą ir pateikti visuomenės informavimo priemonėms oficialią Įstaigos poziciją dėl jų;
 • Organizuoti ir dalyvauti viešųjų ryšių kampanijose – akcijose, spaudos konferencijose, pristatymuose;
 • Pagal poreikį organizuoti ir vykdyti edukacijas atliekų tvarkymo tema ugdymo įstaigose, organizacijose ir pan.;
 • Laikytis informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimo visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimo tvarkos, atitinkamai siekti, kad atsakingi Įstaigos darbuotojai reikalingą informacija pateiktų laiku;
 • Koordinuoti aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentų praktiką ar savanorių priėmimą Įstaigoje;
 • Inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti viešųjų pirkimų procedūras;
 • Ruošti reikalingų paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus (paraiškas, technines specifikacijas, sutarties projektus ir kt.);
 • Dalyvauti viešųjų pirkimų komisijose ir darbo grupėse;
 • Vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Įstaigos direktoriaus pavedimus, atitinkančius specialisto ryšiams su visuomene pareigines funkcijas.

Ko tikimės iš jūsų:

 • Viešųjų ryšių specialistas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • Išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacijos teikimą žiniasklaidai ir visuomenei, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;
 • Vadovautis aukščiau minėtais teisės aktais, įstaigos vidaus veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 • Išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis, pasižymėti organizuotumu, iniciatyvumu, sąžiningumu, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą;
 • Turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Jūsų laukia:

 • Įdomus ir atsakingas darbas stabilioje įstaigoje;
 • Galimybė tobulėti ir būti įvertintam;
 • Iniciatyvą ir idėjas palaikantis vadovas bei puiki kolegų komanda.

Atlyginimas: 1120 – 1600 € bruto (yra galimybė gauti priedą už papildomus darbus ir iniciatyvas).

Mes užtikriname Jūsų duomenų konfidencialumą. Tik gavę Jūsų sutikimą CV perduosime Klientui. UAB ,,Personalo valdymo sistemos“ yra įregistruota asmens duomenų valdytoju valstybės registre.

Prašome siųsti savo CV su nuoroda „Viešųjų ryšių specialistas“ el. paštu info@pvsistemos.lt